top of page

Sådan støtter du

Rudolf Steiner Fondens støttefond tager med tak imod din støtte. Midlerne går til at forbedre og udvide Rudolf Steiner initiativernes fysiske rammer med fokus på at skabe plads nok til den efterspørgsel, der er fra nuværende og fremtidige brugere. 

Der gives ikke offentlige tilskud til opførelse og vedligeholdelse til private institutioner. Støttefonden indsamler derfor midler til at sikre gode bygninger og boliger til nuværende og fremtidige initiativer. 

 

Støttefonden har gennem årene modtaget betydelige bidrag, som har givet mulighed for køb af ejendom, opførelse af boliger og værksteder. Bidragene er modtaget fra både private personer som velgørende fonde.                                                                                     

Gaver og bidrag til Rudolf Steiner Fondens Støttefond kan overføres til:

 

Spar Nord, Reg.nr. 6509 – kontonr. 3050504084

med oplysningen ”Støttefond” og givers navn.

 

bottom of page