top of page
NY1.jpg

Rudolf Steiner - Fondens aktiviteter

Rudolf Steiner Fonden blev stiftet i 1983 af en gruppe forældre og medarbejdere omkring steinerbørnehaven Lille Bjørn på Kålundsvej  24 i Farum. Der opstod i de år ønsker om at starte skolen Solhjorten for udviklingshæmmede, og fonden var medvirkende til at købe hele bygningen på Kålundsvej 24, hvor Solhjorten fra 1985 har haft til huse. Skolen har sidenhen udvidet med dagbehandlingstilbuddet Solværkstedet, der ligeledes har til huse på Kålundsvej 24 i Farum. I 1995 blev ejendommen Lystrupvej 64 købt af fonden til etablering af botilbuddet Kronhjorten.  

Rudolf Steiner Fonden huser således børnehaven Lille Bjørn, skolen og dagbehandlingstilbuddet Solhjorten for udviklingshæmmede børn, unge og voksne på Kålundsvej i Farum samt botilbuddet Kronhjorten for udviklingshæmmede børn og unge i Lystrup ved Slangerup. 

Rudolf Steiner Fonden varetager den udvendige vedligeholdelse af ejendommene. For fonden er det centralt, at individ og omgivelser påvirker hinanden. Vi ønsker at understøtte Steiners pædagogik og give den de bedste betingelser i vores æstetiske valg. 

Der er på nuværende tidspunkt en del af Kålundsvej 24 i Farum, der har været benyttet som privatbolig, som fonden er i færd med at renovere og indrette til nye formål. 

Vi er i fonden endvidere opmærksomme på behov for og initiativer til nye antroposofisk inspirerede tiltag med tilknytning til de institutioner, fonden allerede huser, og understøtter den naturlige og mulige udvikling, der er, for de tre institutioner.  

bottom of page