top of page
thumbnail_IMG_8734.jpg

Kronhjorten

close up.png

Kronhjorten er et bosted for udviklingshæmmede børn og unge mellem 7 og 25 år med særlige individuelle behov og udfordringer.

Kronhjortens værdigrundlag er baseret på at: 

​1. Beboerne har en høj livskvalitet baseret på en sund, tryg hverdag med megen glæde og nærvær.

2. ​En hverdag er tilrettelagt ud fra en genkendelig daglig, ugentlig, månedlig og årlig rytme, hvor den enkelte både  individuelt og i fællesskabet kan udvikle sit potentiale og selvstændighed.

Derfor vil vi:

1.​ Give beboerne en hjemmelavet sund, varieret økologisk og biodynamisk, bæredygtig kost.
2.​ Tilrettelægge både individuelle og fælles genkendelige rytmer, enkelthed og overskuelighed i beboernes hverdag.
3.​ Møde beboerne med en anerkendende tilgang der skaber gode stemninger med megen inderlighed, kærlighed, glæde og harmoni.
4.​ Give beboerne rytme, ro og nærvær i hyggelige og hjemlige omgivelser.
5.​ Se og møde det enkelte barn og den enkelte unge som det værdifulde menneske de er.
6.​ Samarbejde med andre fagpersoner om beboernes udvikling.
7.​ Tilrettelægge en individuel personlig udvikling for den enkelte beboer.
8.​ Tilrettelægge arrangementer og oplevelser for beboerne udenfor Kronhjorten.
9.​ Tilrettelægge oplevelser i naturen for beboerne.

Rudolf Steiners Pædagogik og Menneskesyn.

Rudolf Steiners menneskesyn kan kort beskrives således: Han så mennesket på den måde, at det udover at have en fysisk krop også har et sjæleligt, åndeligt væsen. Han havde det, man i dag kalder et holistisk verdensbillede. 

Dette livssyn ligger bag den pædagogik, som Rudolf Steiner gav impuls til, og som mange pædagoger for udviklingshæmmede har arbejdet med og udviklet siden ca. 1920. I Danmark kaldes den pædagogiske retning for helsepædagogik. Den er mest kendt fra skolehjemmet Marjatta, som er den ældste Rudolf Steiner institution for udviklingshæmmede herhjemme.

Vi der arbejder pædagogisk her på Kronhjorten, er interesserede i Rudolf Steiners livssyn. Vi betragter det som en mulighed, at mennesket og verden kan forstås sådan. Vi har alle arbejdet i længere eller kortere tid med Rudolf Steiner pædagogikken. Da vi har et fælles værdigrundlag, kan vi arbejde målrettet. Når man holder den mulighed åben, at vi mennesker har sjæl og ånd, giver det større respekt for den udviklingshæmmedes individuelle personlighed bag den ydre facade. I Rudolf Steiner pædagogikken forsøger man at pleje sjælen. Det kan man gøre ved at omgive den udviklingshæmmede med skønhed. Det kan være smukke farver på væggene, friske blomster eller levende musik. Det giver glæde i hverdagen og dermed større livskvalitet. 

 

Det er vigtigt, at der er en glad og optimistisk stemning omkring den udviklingshæmmede. Når man ikke kan tage så meget af omverdenen ind, eller ikke kan lukke af for omverdenen, hvilket de udviklingshæmmede ofte ikke kan, er det vigtigt med orden, og at omgivelserne er lette og ubesværede at forholde sig til. Kronhjortens naturskønne omgivelser er et miljø, hvor beboerne kan rumme deres sanseindtryk. Det hører med til pædagogikken, at dagene, ugerne og året forløber rytmisk. Det bringer ro at vide, hvad dagen bringer.  Årets rytme markerer vi ved at fejre årstidsfester.

 

www.bostedetkronhjorten.dk

bottom of page