top of page

Om os

Bestyrelsen i Rudolf Steiner Fonden består af fem medlemmer, der tilsammen har ansvaret for at forvalte fondens midler i overensstemmelse med fondens formål. Bestyrelsen mødes fire gange årligt.

bottom of page